Ник вуйчич youtube

Ник Вуйчич

Ник Вуйчич. ?мірді м?нді де, с?нді ?ткізу ?ркімні? ?з ?олында!

То?ыз ай ??рса?ында к?теріп, к?птен к?ткен н?ресте еді.

Емханада?ы кішігірім б?лмені? ішінде ж?регі ?уаныш пен уайым?а толы ?кесі баласыны? ?мірге келуін к?тіп, ?бден мазасыздануда. Анасыны? ??рса?ынан шы?ып келе жат?ан ?асы?тай ?ана с?биді? иы?ын к?ріп, ?з к?зіне ?зі сенбеді. Бойын бір м?здай су ал?андай дірілдеп, лезде б?лмеден шы?уын д?рыс к?рді.

?мірін ?ара т?нек бас?андай, ж?зі м???а толы ?кесі Борис Вуйчич, дерігерді? шы?а салысымен:

-Мені? ?лым. Мені? ?лымны? ?олы жо? па?

-Жо?. Сізді? бала?ыз ?ол-ая?ы жо? болып туылды, ?те ?кінішті.

— Д?рігер, б?л жа?дайды? себебі неде, ?тінемін, айты?ызшы? -деп, ?кесіні? к?зінен ысты? жас тамшылайды.

Сурет 1. https://vk.com/nick_vujicic_minsk

Ни?к (Ни?колас) Ву?йчич(а?ылш. Nicholas James Vujicic) — к?сіби мотивациялы? оратор, туыл?анынан сирек кездесетін Тетра-Амелия деп аталатын синдроммен ауырады. 1982 жылы 4 желто?санда Австралияны? Брисбене ?аласында Борис Вуйчич пен Душка Вуйчич отбасында д?ниеге келген. Ол екі ?олы ж?не екі ая?ы жо? бол?анына ?арамастан а?ыл-есі сау бала болып туыл?ан. Сонды?тан да ата-анасыны? ?тініші бойынша ол м?гедектерге арнал?ан емес, ?арапайым мектепте білім алу?а м?мкіндік ал?ан. 10 жас?а тол?ан кезінде сыныптастары тарапынан к?рген ?орлы??а шыдамай, су?а батып, ?мірімен біржола ?ош айтыспа? бол?ан. Алайда, оны жа?ындарыны? ?андай азап тартатыны туралы ой то?тат?ан екен. Ол физикалы? т?р?ыдан кемістіктеріне ?арамастан, серфингпен айналысу?а, скейтборд тебуге ??мар болады. Бос уа?ытында гольф ойна?анды ?натады.

Ол есепші (бухгалтер) ж?не ?аржыгер маманды?тары бойынша екі жо?ар?ы о?у орнын бітірген. 19 жасынан бастап студенттер, балалар алдында ?з ?мірі туралы айтып, жастарды ?мірді с?юге т?рбиелей баста?ан.

Сурет 2. http://www.vmir.su

?лемні? 45 елін аралап, мектептер мен университеттерде ?нер к?рсетіп, к?птеген адамдарды? ж?регіне ?міт отын ?ялата білген. Жастарды? ?мір м?нін т?сінулеріне т?рткі бол?ан ата?ты т?л?а деп білсек болады. Ая? жа?ында?ы кішкене сауса?тары к?мегімен компьютерде 1 минутта 43 с?з теру ар?ылы ?зіні? ?мірі ж?не м?гедек жандарды? жа?дайы туралы «Шектеусіз ?мір» (Life Without Limits: Inspiration for a Ridiculously Good Life) деген ж?не бірнеше кітап жазып шы?ар?ан.

Ол к?птеген аудиторияны? алдына шы?ып, ?зіні? басынан ?ткен ?иын кездерін ораторлы? м?нерде адамны? ж?регіне жеткізе біледі. Кішкентай кезінде к?шеге шы??анда балалар келіп: “Са?ан не бол?ан?”, — деп с?ра? кой?анда, ол: “Б?рі шылым шеккенен болды. ” немесе “Мен ата-анамды ты?дамай, б?лмемде к?мпит ?а?азын шашып, жина?ан жо? едім” – деп, ?зілдеп ?ояды екен.

Сурет 3. http://realpersonworld.blogspot.com

?азіргі кезде Канаэ Мияхаре атты жары ж?не Киёси Джеймс Вуйчич атты ?лымен А?Ш-ты? Калифорния штатында т?рып жатыр.

Сурет 4. http://www.liveinternet.ru

Ойланып к?рейікші, ?зі?ізге кейде не ?шін ?мір с?ріп ж?рмін деген с?ра?ты жиі ?оясыз ба? К?бінесе, біз айналамызда?ы адамдарды кін?л?й бастаймыз, ата-анамыз?а ша?ым жасап, ?р?ашан негативті ойлар ойлап ?тетін к?ндер болады. Бет ?лпетімізге ?арап шашымны? т?сі немесе тырна?ым ?намайды деп жиі ?зімізден мін тауып, бар?а ?ана?аттанбай жатамыз. Дегенмен, осындай кемшілігі бола т?ра, бас?а?а ба?ытты? не екенін ?йрететін адамны? биографиясы та? ?алдырмай ?оймайды. Басына бір кішкентай ?иынды? т?ссе ?мірден т??іліп, адасып ж?ргендер ?аншама?! Он екі м?шесі сау бола т?ра, не ?шін ?мір с?ріп ж?ргендерін ?здері т?сінбей, неше т?рлі б?рыс жол?а салынып кеткендер ?аншама?! Ник Вуйчич осындай адас?ан жандар?а ?лгі болар адам екеніне к?м?н жо?. Мені? ойымша, ?р адамны? ?мірі ?з ?олында, тек осы?ан шын ж?рекпен сене білуіміз ?ажет.

Источник:
Ник Вуйчич
Кейде барлы? с?ра?тар?а бірден жауап алуды? ?зі м?мкін емес.
http://massaget.kz/blogs/18381/

Ник вуйчич youtube

Бас?а ма?ыналар ?шін Ник деген бетті ?ара?ыз.

а?ын, а?артушы, философ, композитор, саяси ?айраткер

Аустралия ж?не А?Ш

?лы Киёси Джеймс Вуйчич

Ни?к (Ни?колас) Вуйчич (а?ылш. Nicholas James Vujicic ) – к?сіби мотивациялы? оратор, сирек кездесетін синдром тетра-амелия деп аталатын ауру т?рімен ту?ан.

Ник Вуйчичты? ?з с?зіне с?йенетін болса?, ол еш?андай да дінге, шіркеуге, діни конфессия?а ?атысы жо?.

«Мені? максатым-адамдар?а ?з жолын табу?а к?мектесу»-деді Ник.

Ол 1982 жылы 4 желто?санда Австралияны? Брисбен ?аласында Борис Вуйчич пен Душка Вуйчич отбасында д?ниеге келген. Ол екі ?олы ж?не екі ая?ы жо? бол?анына ?арамастан дені сау бала болып ?мір есігін аш?ан.Сонды?тан да ата-анасыны? талабы бойынша ол м?гедектерге арнал?ан емес, ?арапайым мектепте білім ал?ан. 10 жас?а тол?ан кезінде сыныптастары тарапынан к?рген ?орлы??а шыдамай су?а батып ?лмек те болыпты. Алайда оны жа?ындарыны? ?андай азап тартатыны туралы ой то?тат?ан екен. Ол физикалы? т?р?ыдан кемістіктеріне ?арамастан серфингпен айналысу?а, скейтборд тебуге ??мар болады. Гольф ойна?анды ?натады. Ол есепші (бухгалтер) ж?не ?аржыгер маманды?тары бойынша екі жо?ар?ы о?у орнын 21 жасында т?мамда?ан. 19 жасынан бастап студенттер, баларлар алдында ?з ?мірі туралы айтып, жастарды ?мірді с?юге т?рбиелей баста?ан.

Источник:
Ник вуйчич youtube
Бас?а ма?ыналар ?шін Ник деген бетті ?ара?ыз. а?ын, а?артушы, философ, композитор, саяси ?айраткер Аустралия ж?не А?Ш ?лы Киёси Джеймс Вуйчич Ни?к (Ни?колас) Вуйчич
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B8%D1%87

У Ника Вуйчича Родились Девочки-Двойняшки

Знаменитый мотивационный оратор Ник Вуйчич в эту пятницу вновь стал отцом. У Ника и его супруги родились прекрасные девочки-двойняшки. Девочкам дали имена Оливия и Элли.

Вуйчич поделился этой радостной новостью с пользователями социальных сетей. Он выразил свою благодарность людям, молившимся за его семью.

Девочки сделали своим появлением на свет маме подарок в канун дня рождения. Ник сообщил, что обе девочки имеют вес больше двух кило, и чувствуют себя хорошо.

Ник Вуйчич является знаменитым оратором и писателем. Он родом из Австралии, но имеет сербские корни. Редкий генетический сбой стал причиной того, что парень родился без рук и ног. Своим примером Вуйчич доказал, что физические недостатки не являются помехой к тому, чтобы стать не только вдохновителем таких, как он, но еще и зарабатывать миллионы, и не забывать о благотворительности.

Сейчас у Ника и его супруги Канаэ уже четверо детей.

Ник женат на Канаэ Мияхаре вот уже 5 лет. До рождения девочек-близняшек пара уже родила двух мальчиков: старшему Киеси Джеймсу уже четыре года, а Деяну Леви — два.

О том, что в их семье грядет пополнение Ник сообщил в Москве на международном форуме Synergy Global Forum, проходившем в спортивном комплексе «Олимпийский».

Источник:
У Ника Вуйчича Родились Девочки-Двойняшки
В семье знаменитого оратора и писателя Ника Вуйчича произошло пополнение: в минувшую пятницу у мужчины родились девочки-близняшки Оливия и Элли. Стоит напомнить
http://www.pure-t.ru/2017/12/23/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B8%D1%87/

COMMENTS